Slovensky, English
Welcome

Prenos certifikácie

 

 V prípade prenosu certifikácie z iného certifikačného orgánu vedúca certifikačného orgánu vyžiada platného certifikátu systému manažérstva, správu z posledného auditu systému manažérstva, dokumentáciu o vykonaní nápravných činností ku všetkým nezhodám prípadne ďalšie relevantné dokumenty na základe vzájomnej dohody medzi klientom a CO ACERT. Platnosť certifikátu v prípade úspešného ukončenia prenosu certifikácie systému manažérstva je rovnaká ako platnosť pôvodného vydaného certifikátu preneseného od iného certifikačného orgánu.

 

CO ACERT uskutoční prenos certifikácie  iba v prípade, že pôvodná certifikácia bola udelená akreditovaným certifikačným orgánom.

 

 
© 2008-2014 programuje eserver.sk