Slovensky, English
Welcome

Zmena rozsahu certifikácie

 

Certifikačný orgán ACERT môže vykonať zmenu rozsahu certifikácie (rozšírenie alebo zúženie) na základe vyplnenej Žiadosti o zmenu rozsahu certifikácie podanej certifikovaným klientom z dôvodov

·       Zmeny právnej subjektivity, sídla, resp. iných formálnych náležitostí

·       Zmeny organizačnej štruktúry 

·       Požiadavky na rozšírenie resp. zúženie rozsahu certifikácie alebo ich  kombinácie.

Certifikačný orgán ACERT rozhodne o pokračovaní procesu zmeny rozsahu certifikácie a o spôsobe jej riešenia.

V prípade zamietnutia Žiadosti písomne informuje klienta.

 
© 2008-2014 programuje eserver.sk