Slovensky, English
Welcome

Certifikačné služby

 

Akreditovaný certifikačný orgán ACERT vykonáva certifikáciu systémov manažérstva  kvality podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, systémov environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek noriem ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015 a systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2007

 
© 2008-2014 programuje eserver.sk