Slovensky, English
Welcome

Certifikácia podľa ISO 14001

 

Akreditovaný certifikačný orgán ACERT vykonáva certifikáciu systémov manažérstva v rámci nižšie uvedeného rozsahu akreditácie:

Rozsah akreditácie ACERT

pre certifikáciu environmentálnych systémov manažérstva podľa požiadaviek noriem ISO 14001:2008 a ISO 14001:2015 v oblastiach

 • Výroba a spracovanie kovov a kovových výrobkov
 • Zbrane a munícia
 • Výroba a opravy strojov a zariadení
 • Elektrotechnika, elektronika, optika, počítače, prístroje
 • Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, opravy výrobkov
 • Software, programovanie, spracovanie dát, poskytovanie služieb týkajúcich sa internetu
 • Spracovanie dreva a výrobky z dreva
 • Celulóza, papier a výrobky z papiera
 • Tlač a príslušné obslužné činnosti
 • Výroba cementu, vápna a sadry
 • Výroba prvkov z betónu, sadry a cementu
 • Stavebníctvo
 • Iné profesionálne činnosti
 • Zber a likvidácia odpadu, ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
 • Výroba a distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • Ostatné informačné služby
 • Cestovné kancelárie, umelecké činnosti, knižnice, múzeá a ostatné kultúrne zariadenia
 • Herne, stávkové kancelárie
 • Športové, zábavné a rekreačné činnosti, členské organizácie, ostatné osobné služby
 • Chemikálie, chemické výrobky a vlákna
 • Výroba gumy a výrobkov z plastov
 • Recyklácia materiálov

Osvedčenie o akreditácii


Podrobný rozsah akreditácie:

 

 
© 2008-2014 programuje eserver.sk